Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

HỆ BÀN

HBAC001 - Bàn làm việc 100x60 AConcept lắp ráp Save 10%
1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBAC002 - Bàn làm việc 120x60 AConcept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAC003 - Bàn làm việc 120x70 AConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBAC004 - Bàn làm việc 140x60 AConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBAC005 - Bàn làm việc 140x70 AConcept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBAC006 - Bàn làm việc 120x80 AConcept lắp ráp Save 10%
2,300,000 vnđ 2,070,000 vnđ
HBAT001 - Bàn làm việc 100x60 Aton Concept lắp ráp Save 10%
1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBAT002 - Bàn làm việc 120x60 Aton Concept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBAT003 - Bàn làm việc 140x60 Aton Concept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBAT004 - Bàn làm việc 120x70 Aton Concept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBAT005 - Bàn làm việc 140x70 Aton Concept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ