Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

Chân bàn góc L

Chân sắt bàn góc chữ L lắp ráp

Chân sắt bàn góc chữ L cho giám đốc có lẻ là kiểu dáng cơ bản và đẹp nhất chưa bao giờ lỗi thời, với đa dạng kích thước cho chân sắt bàn góc chữ L và từ nhiều loại vật liệu sắt khác nhau như sắt hộp chữ nhật, sắt hộp vuông, sắt oval, sắt tam giác và sắt vuốt côn, kiểu dáng chân bàn chữ L có hơn 10 concept thiết kế khác nhau, mỗi Concept với nhiều kích thước cơ bản, lợi gỗ và phù hợp với việc thiết kế sản xuất.

HCAC017 - Chân bàn chữ L 140x140 hệ AConcept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HCAC018 - Chân bàn chữ L 140x150 hệ AConcept lắp ráp Save 10%
1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
HCAC019 - Chân bàn chữ L 160x140 hệ AConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HCAC20 - Chân bàn chữ L 160x150 hệ AConcept lắp ráp Save 10%
1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ
HCAC21 - Chân bàn chữ L 160x160 hệ AConcept lắp ráp Save 10%
1,650,000 vnđ 1,485,000 vnđ
HCKC014 - Chân bàn chữ L hệ KConcept 140x140 lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HCKC015 - Chân bàn chữ L hệ KConcept 140x150 lắp ráp Save 10%
1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
HCKC016 - Chân bàn chữ L hệ KConcept 160x140 lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HCKC017 - Chân bàn chữ L hệ KConcept 160x150 lắp ráp Save 10%
1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ
HCKC018 - Chân bàn chữ L hệ KConcept 160x160 lắp ráp Save 10%
1,650,000 vnđ 1,485,000 vnđ
Chân chữ l 160x160 Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HCMC009 - Chân bàn chữ L 140x140 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,250,000 vnđ 1,125,000 vnđ
HCMC010 - Chân bàn chữ L 160x140 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HCMC011 - Chân bàn chữ L 140x150 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
HCMC012 - Chân bàn chữ L 160x150 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ
HCMC013 - Chân bàn chữ L 160x160 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ
HCMC014 - Chân bàn chữ L 180x160 hệ MConcept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ