Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Chân côn

chân bàn giám đốc sắt vuốt công phi 49 xuống phi 21

Chân bàn giám đốc sắt vuốt côn từ phi 49mm xuống phi 21mm kiểu dáng đơn giản kiểu chữ V kết hợp với giăng trên sắt vuông 50x50mm và hệ thanh giằng sắt 25x50mm lắp ráp ngàm sơn tĩnh điện. Hệ chân sắt côn cho bàn giám đốc với 3 kiểu dáng chính gồm chân góc L, chân gác tủ và chân đơn hai bên với nhiều kích thước khác nhau. 

Chân bàn gác tủ 140x60cm hệ CONE II concept HCCN020 Save 5%
1,155,000 vnđ 1,097,250 vnđ
Chân bàn gác tủ 160x80cm hệ CONE II concept HCCN021 Save 5%
1,265,000 vnđ 1,201,750 vnđ
Chân sắt bàn 160x80cm hệ CONE II HCCN012 Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ
Chân sắt cho bàn chữ L 140x140cm hệ CONE II HCCN016 Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ
Chân sắt cho bàn chữ L 140x150cm hệ CONE II HCCN017 Save 5%
1,870,000 vnđ 1,776,500 vnđ
Chân sắt cho bàn chữ L 160x150cm hệ CONE II HCCN018 Save 5%
1,980,000 vnđ 1,881,000 vnđ
Chân sắt cho bàn chữ L 180x160cm hệ CONE II HCCN019 Save 5%
2,145,000 vnđ 2,037,750 vnđ
Chân bàn 160x70cm sắt côn hệ CONE II HCCN009 Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
Chân sắt bàn 140x80cm hệ CONE II HCCN011 Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
HCCO006 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
HCCO007 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ