Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Sắt Oval

Chân bàn nhân viên sắt oval 30x60mm

Chân bàn nhân viên sắt Oval 30x60mm đây có thể nói là loại chân sắt bàn văn phòng phổ biến nhất từ trước tới giờ và chưa bao giờ lỗi thời với chân trụ sắt oval và hệ khung giằng sắt 20x40mm lắp ráp bằng ke góc rất chắc chắn. Chân sắt bàn nhân viên hệ Oval với đầy đủ các kích thước ho bàn đơn từ 60x100cm đến 70x140cm và các hệ bàn cụm 2, cụm 4 với các kích thước tiêu chuẩn lợi cắt gỗ.