Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Chân côn

chân bàn nhân viên sắt vuốt côn

Chân bàn nhân viên săt vuốt côn dày 1.2mm ống phi 49mm vuốt côn xuống phi 21mm với giăng trên sắt 50x50mm cắt vát góc đẹp mắt kết hợp với thanh giằng sắt 25x50mm lắp ráp ngàm chắc chắn sơn tĩnh điện chất lượng cao. Hệ chân với đầy đủ các kích thước cho bàn nhân viên từ chân bàn đơn kích thước 60x100cm đến 70x140cm và các hệ cụm 2 chỗ ngồi, cụm 3 chỗ ngồi góc 120 độ, cụm 4 chỗ ngồi và cụm 6 chõ ngồi với các kích thước tiêu chuẩn lợi khi cắt gỗ.