Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Chân côn

chân bàn nhân viên sắt vuốt côn

Chân bàn nhân viên săt vuốt côn dày 1.2mm ống phi 49mm vuốt côn xuống phi 21mm với giăng trên sắt 50x50mm cắt vát góc đẹp mắt kết hợp với thanh giằng sắt 25x50mm lắp ráp ngàm chắc chắn sơn tĩnh điện chất lượng cao. Hệ chân với đầy đủ các kích thước cho bàn nhân viên từ chân bàn đơn kích thước 60x100cm đến 70x140cm và các hệ cụm 2 chỗ ngồi, cụm 3 chỗ ngồi góc 120 độ, cụm 4 chỗ ngồi và cụm 6 chõ ngồi với các kích thước tiêu chuẩn lợi khi cắt gỗ. 

Chân sắt côn cho bàn 100x100cm hệ CONE II HCCN013 Save 5%
1,595,000 vnđ 1,515,250 vnđ
Chân sắt côn cho bàn 120x120cm hệ CONE II HCCN014 Save 5%
1,870,000 vnđ 1,776,500 vnđ
Chân sắt bàn cụm 4 240x120cm hệ CONE II HCCN015 Save 5%
2,750,000 vnđ 2,612,500 vnđ
Chân bàn 100x50cm sắt côn hệ CONE II HCCN001 Save 5%
1,045,000 vnđ 992,750 vnđ
Chân bàn 100x60cm sắt côn hệ CONE II HCCN002 Save 5%
1,100,000 vnđ 1,045,000 vnđ
Chân bàn 120x50cm sắt côn hệ CONE II HCCN003 Save 5%
1,100,000 vnđ 1,045,000 vnđ
Chân bàn 120x60cm sắt côn hệ CONE II HCCN004 Save 5%
1,155,000 vnđ 1,097,250 vnđ
Chân bàn 140x60cm sắt côn hệ CONE II HCCN005 Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
Chân bàn 160x60cm sắt côn hệ CONE II HCCN006 Save 5%
1,320,000 vnđ 1,254,000 vnđ
Chân bàn 120x70cm sắt côn hệ CONE II HCCN007 Save 5%
1,265,000 vnđ 1,201,750 vnđ
Chân bàn 140x70cm sắt côn hệ CONE II HCCN008 Save 5%
1,320,000 vnđ 1,254,000 vnđ
Chân bàn 200x60cm sắt côn hệ CONE II HCCN010 Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ
HCCO002 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 120x60 lắp ráp Save 5%
1,155,000 vnđ 1,097,250 vnđ
HCCO003 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 140x60 lắp ráp Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
HCCO004 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 120x70 lắp ráp Save 5%
1,265,000 vnđ 1,201,750 vnđ
HCCO005 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 140x70 lắp ráp Save 5%
1,320,000 vnđ 1,254,000 vnđ
HCCO001 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 100x60 lắp ráp Save 5%
1,100,000 vnđ 1,045,000 vnđ