Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Sắt tam giác

Chân bàn nhân viên sắt tam giác 55x55x78mm

Chân bàn nhân viên sắt tam giác 55x55x78mm với hai quy cách chân quỳ và không quỳ và các loại kích thước quy các từ chân cho bàn đơn kích thước từ 60x100cm đến 70x140cm và các loại chân bàn cụm 2 chỗ ngồi, cụm 3 chỗ ngồi góc 120 độ, cụm 4 chỗ gồi và cụm 6 chỗ ngồi. Chân sắt tam giác sử dụng sắt hộp tam giác 55x55x78mm cho hệ chân trụ, giăng ngang sắt 25x50mm lắp ráp ngàm liên kết khung chân chắc chắn.