Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Sắt tam giác

bàn họp chân sắ tam giác

Chân bàn họp sắt tam giác 55x55x78mm với 2 concept chính là hệ chân có quỳ sát đất và hệ chân khong có quỳ, mỗi hệ đều có một vẻ đẹp riêng với 3 kích thước tieu chuẩn gồm 90x180cm, 100x200cm hai kích thước này 2 chân hai bên và kcihs thước 120x240cm với 3 chân trong đó chân giữa được thiết kế thụt vào trong đảm bảo không gian ngồi không bị ảnh hưởng.