Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

Sắt vuông 40x40

Chân bàn giám đốc sắt hộp vuông 40x40mm

Chân bàn giám đốc sắt hộp vuông 40x40mm kết hợp với giăng bàn sắt 25x50mm sử dụng cơ cấu lắp ráp ngàm với hai kiểu dáng cơ bản và chân không quỳ, và loại chân có quỳ sát đất, chân sắt bàn giám đốc với  quy cách chính gồm chân bàn góc L, chân bàn hệ 2 chân kích thước lớn và chân bàn gác tủ

HCUC014 - Chân bàn chữ L hệ UConcept 140x140 lắp ráp Save 10%
1,400,000 vnđ 1,260,000 vnđ
HCUC015 - Chân bàn chữ L hệ UConcept 140x150 lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HCUC016 - Chân bàn chữ L hệ UConcept 160x140 lắp ráp Save 10%
1,500,000 vnđ 1,350,000 vnđ
HCUC017 - Chân bàn chữ L hệ UConcept 160x160 lắp ráp Save 10%
1,600,000 vnđ 1,440,000 vnđ