Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Hệ 2 chân

chân bàn giám đốc hệ 2 chân

Chân sắt bàn giám đốc hệ 2 chân với hai kích thước tiêu chuẩn gồm 80x140cm và 80x160cm hai chân hai bên lắp ráp ngàm với thanh giằng chắc chắn cùng với hơn 10 Concept thiết kế khác nhau từ các loại chất liệu như sắt hộp chữ nhật 25x50mm, sắt vuông 40x40mm, sắt Oval 30x60mm, sắt tam giác 55x55x78mm và sắt vuốt côn.

Chân bàn sắt 160x80cm lắp ráp hệ PLY HCPL007 Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
Chân sắt lắp ráp cho bàn 160x70cm hệ Slean HCSL025 Save 5%
1,155,000 vnđ 1,097,250 vnđ
Chân sắt lắp ráp bàn 160x60cm hệ Slean HCSL008 Save 5%
1,089,000 vnđ 1,034,550 vnđ
Chân sắt lắp ráp bàn 180x60cm hệ Slean HCSL009 Save 5%
1,375,000 vnđ 1,306,250 vnđ
Chân sắt lắp ráp cho bàn 140x80cm hệ Slean HCSL010 Save 5%
1,100,000 vnđ 1,045,000 vnđ
Chân sắt lắp ráp cho bàn 160x80cm hệ Slean HCSL011 Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
Chân sắt bàn 160x80cm hệ CONE II HCCN012 Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ
Chân bàn 160x70cm sắt côn hệ CONE II HCCN009 Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
Chân sắt bàn 140x80cm hệ CONE II HCCN011 Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
HCVC006 - Chân bàn sắt hệ VConcept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,276,000 vnđ 1,212,200 vnđ
HCVC007 - Chân bàn sắt hệ VConcept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,386,000 vnđ 1,316,700 vnđ
HCCO006 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,540,000 vnđ 1,463,000 vnđ
HCCO007 - Chân bàn sắt hệ CONE Concept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,760,000 vnđ 1,672,000 vnđ
HCXC006 - Chân bàn sắt hệ XConcept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,276,000 vnđ 1,212,200 vnđ
HCXC007 - Chân bàn sắt hệ XConcept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,386,000 vnđ 1,316,700 vnđ
HCTA006 - Chân bàn hệ Trian Concept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,650,000 vnđ 1,567,500 vnđ
HCTA007 - Chân bàn hệ Trian Concept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,705,000 vnđ 1,619,750 vnđ
HCKC006 - Chân bàn hệ KConcept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,276,000 vnđ 1,212,200 vnđ
HCKC007 - Chân bàn hệ KConcept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,386,000 vnđ 1,316,700 vnđ
HCUC006 - Chân bàn hệ UConcept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,100,000 vnđ 1,045,000 vnđ
HCUC007 - Chân bàn hệ UConcept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
HCOV007 - Chân bàn hệ Oval Concept 140x80 lắp ráp Save 5%
1,210,000 vnđ 1,149,500 vnđ
HCOV008 - Chân bàn hệ Oval Concept 160x80 lắp ráp Save 5%
1,320,000 vnđ 1,254,000 vnđ