Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Chính sách đổi trả

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ & HỦY ĐƠN HÀNG

Qui định đổi, trả và hủy đơn hàng

CHÂN BÀN VĂN PHÒNG chấp nhận đổi trả sản phẩm ngay tại thời điểm giao hàng. Nếu sau đó quý khách muốn đổi trả, vui lòng trả phí giao hàng cho các sản phẩm gửi trả về CHÂN BÀN VĂN PHÒNG. Xem Phí đổi trả.

Quý khách được hoàn trả toàn bộ số tiền mà khách hàng đã thực hiện thanh toán đơn hàng. Quý khách vui lòng cung cấp thêm Biên lai gốc/Hóa đơn đỏ mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Quý khách phải thanh toán toàn bộ phí giao hàng cho việc hủy đơn hàng muộn. Việc hủy đơn hàng phải được thông báo cho Chân Bàn Văn Phòng tối thiểu trước 24 giờ giao hàng theo lịch trình cho các điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội và trước 48 giờ đối với các tỉnh khác. Xem mục Phí đổi trả.

Nếu quý khách không hài lòng về hàng hóa đã mua, quý khách có thể trả lại hàng hóa tại cửa hàng của chúng tôi trong vòng 3 ngày kèm theo Biên lai mua hàng và Phiếu Giao hàng.

Điều kiện đổi trả được áp dụng như sau

- Hàng hóa phải ở trong tình trạng chưa được sử dụng hoặc không bị hư hại.

 - Hàng hóa trả lại phải nguyên đai nguyên kiện kèm theo các Biên lai mua hàng (hoặc Hóa đơn đỏ) và Phiếu Giao hàng.

- Quý khách phải mang hàng hóa đến trả tại cửa hàng đã mua hàng. Nếu Quý khách yêu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của CHÂN BÀN VĂN PHÒNG, đề nghị xem quy định tại Mục Phí đổi trả.

- Chân Bàn Văn Phòng sẽ không áp dụng việc đổi và trả hàng đối với các sản phẩm trong Chương trình GIẢM GIÁ và KHUYẾN MẠI.

Với các sản phẩm được mua bằng Phiếu Mua hàng (voucher), CHÂN BÀN VĂN PHÒNG chỉ áp dụng chính sách đổi sang sản phẩm khác, không hoàn tiền mặt.

Phí đổi trả

CHÂN BÀN VĂN PHÒNG sử dụng dịch vu giao hàng bằng bên thứ 3 cho đơn hàng của quý khách. Nếu quý khách muốn dử dụng dịch vụ giao hàng của UMA cho việc đổi/trả hoặc hủy đơn hàng. Phí giao hàng dựa trên qui định của Bưu điện Viettel sẽ được áp dụng.

QUY ĐỊNH GIỮ HÀNG

CHÂN BÀN VĂN PHÒNG giữ hàng miễn phí cho quý khách trong vòng 30 ngày với điều kiện quý khách thanh toán trước 100% giá trị hàng hóa. Sau 30 ngày này, CHÂN BÀN VĂN PHÒNG tính phí lưu kho 5% đối với mỗi tuần lưu kho. Nếu sau 2 tháng mà quý khách vẫn không lấy hàng, hàng đặt sẽ được chúng tôi hủy và CHÂN BÀN VĂN PHÒNG chỉ hoàn lại 70% giá trị hàng hóa.