Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

Hệ XConcept

Bàn văn phòng hệ Xconcept

HBXC001 - Bàn làm việc 60x100 XConcept lắp ráp Save 10%
1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBXC002 - Bàn làm việc 60x120 XConcept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBXC003 - Bàn làm việc 60x140 XConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBXC004 - Bàn làm việc 70x120 XConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBXC005 - Bàn làm việc 60x140 XConcept lắp ráp Save 10%
1,650,000 vnđ 1,485,000 vnđ
HBXC006 - Bàn làm việc 80x120 XConcept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ