Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

Hệ Trapez

Bàn văn phòng hệ Trapez

HBTC001 - Bàn làm việc 100x60 Trapeze Concept Save 10%
1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBTC002 - Bàn làm việc 120x60 Trapeze Concept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBTC003 - Bàn làm việc 120x70 Trapeze Concept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBTC004 - Bàn làm việc 140x60 Trapeze Concept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBTC005 - Bàn làm việc 140x70 Trapeze Concept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBTC006 - Bàn làm việc 140x80 Trapeze Concept lắp ráp Save 10%
2,500,000 vnđ 2,250,000 vnđ