Một sản phẩm của HomeOffice.com.vn

Đặt hàng:0939 448 124

Hệ MConcept

Bàn văn phòng chân chữ M

HBMC001 - Bàn làm việc 100x60 MConcept lắp ráp Save 10%
1,350,000 vnđ 1,215,000 vnđ
HBMC002 - Bàn làm việc 120x60 MConcept lắp ráp Save 10%
1,450,000 vnđ 1,305,000 vnđ
HBMC003 - Bàn làm việc 140x60 MConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBMC004 - Bàn làm việc 120x70 MConcept lắp ráp Save 10%
1,550,000 vnđ 1,395,000 vnđ
HBMC005 - Bàn làm việc 140x70 MConcept lắp ráp Save 10%
1,850,000 vnđ 1,665,000 vnđ
HBMC006 - Bàn làm việc 140x80 MConcept lắp ráp Save 10%
2,500,000 vnđ 2,250,000 vnđ
HBMC008 - Bàn làm việc 160x80 MConcept lắp ráp Save 10%
2,800,000 vnđ 2,520,000 vnđ