Chân bàn nhân viên

Cơ cấu lắp ráp chân bàn

3,350,000 vnđ
NVCC0010- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn 120x360cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

3,050,000 vnđ
NVCV008- Chân bàn nhân viên sắt vuông cho bàn 4 góc 240x240cm Khung chân sử dụng  sắt hộp...
Còn hàng

3,000,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG007...
Còn hàng

2,850,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG015...
Còn hàng

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCOV016  có một kết cấu vững chắc, sử dụng cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, rất linh hoạt và tiện lợi, giúp bạn có thể tháo rời chiếc bàn...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCTH016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH016 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCAC016  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC016 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,800,000 vnđ
Chân bàn HCMC025  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC025 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,700,000 vnđ
Chân bàn HCUC013  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC013  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,600,000 vnđ
Chân bàn HCTC022  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC022 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,600,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200 sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN014 Chân...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,550,000 vnđ
NVCC009- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn 120x240cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

2,450,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG006...
Còn hàng

2,400,000 vnđ
NVCV007- Chân bàn nhân viên sắt vuông cho bàn cụm 3 223x205cm Khung chân sử dụng  sắt hộp...
Còn hàng

2,350,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG014...
Còn hàng

2,100,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV008...
Còn hàng

2,100,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV018...
Còn hàng

2,000,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN006...
Còn hàng

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCOV015  có một kết cấu vững chắc, sử dụng cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, rất linh hoạt và tiện lợi, giúp bạn có thể tháo rời chiếc bàn...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCAC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC015 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,950,000 vnđ
Chân bàn HCMC024  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCMC024 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCUC012  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCUC012  không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTH015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH015 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTH021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH021 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,850,000 vnđ
Chân bàn HCTC021  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC021 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,650,000 vnđ
Chân bàn HCTH020  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH020 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,600,000 vnđ
Chân bàn HCTH019  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH019 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,600,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV017...
Còn hàng

1,600,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV007...
Còn hàng

1,550,000 vnđ
NVCC005- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn L 120x120cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

1,550,000 vnđ
NVCC006- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn L 140x140cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

1,500,000 vnđ
Chân bàn HCTH018  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH018 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,500,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x1400mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG013...
Còn hàng

1,450,000 vnđ
NVCC003- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn 120x120cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

1,450,000 vnđ
NVCC004- Chân bàn nhân viên sắt Côn cho bàn 140x140cm Chân bàn nhân viên sắt...
Còn hàng

1,450,000 vnđ
Chân bàn HCTH017  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH017 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,400,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1200x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG012...
Còn hàng

1,250,000 vnđ
Chân bàn HCVC015  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTC015 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCTH014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCTH014 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,200,000 vnđ
Chân bàn HCAC014  có một kết cấu vững chắc, nhờ có cơ cấu lắp ráp ngàm thông minh, khung chân bàn HCAC014 không chỉ ổn định khi sử dụng mà còn rất...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột