Chân bàn nhân viên

Cơ cấu lắp ráp chân bàn

2,600,000 vnđ
+
820,000 vnđ
+
1,820,000 vnđ
+
2,250,000 vnđ
+
1,050,000 vnđ
+
1,100,000 vnđ
+
830,000 vnđ
+
880,000 vnđ
+
950,000 vnđ
+