Chân bàn nhân viên

Cơ cấu lắp ráp chân bàn

880,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x700mm sắt 20x40 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN016...
Còn hàng

850,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1000x600mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG008...
Còn hàng

2,600,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200 sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN014 Chân...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

820,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1000x600 sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN015 Chân sắt ...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,820,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200 sắt 20x40 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN012 Chân...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

2,250,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200 sắt 20x40 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  NVCN013 Chân...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,050,000 vnđ
NVCN010 - Chân bàn nhân viên 1200x1200 sắt 20x40 lắp ráp ngàm Chân sắt  NVCN010...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

1,100,000 vnđ
NVCN011 - Chân bàn nhân viên 1400x1400 sắt 20x40 lắp ráp ngàm Chân sắt  NVCN011...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

830,000 vnđ
NVCN007 - Chân bàn nhân viên 1000x600 sắt 20x40 lắp ráp ngàm Chân sắt  NVCN007 là mẫu...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

880,000 vnđ
NVCN008 - Chân bàn nhân viên 1200x600 sắt 20x40 lắp ráp ngàm Chân sắt  NVCN008...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

950,000 vnđ
NVCN009 - Chân bàn nhân viên 1400x600 sắt 20x40 lắp ráp ngàm Chân sắt  NVCN009...
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

850,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1200x600mm sắt 25x50 gấn khúc lắp ráp -  Mã hàng  NVCN007...
Còn hàng

800,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x700mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV014...
Còn hàng

720,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1000x600mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã hàng  NVCV001...
Còn hàng

1,050,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x1400mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV006...
Còn hàng

780,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x600mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV013...
Còn hàng

980,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1200x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV015...
Còn hàng

1,050,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x1400mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV016...
Còn hàng

1,600,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV017...
Còn hàng

2,100,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã sản phẩm:  NVCV018...
Còn hàng

800,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x700mm sắt ống Oval lắp ráp - Mã sản phẩm NVOV003 Các mẫu bàn gỗ truyền thống thường có kiểu dáng cồng...
Còn hàng

2,450,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG006...
Còn hàng

3,000,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG007...
Còn hàng

950,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1200x600mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG009...
Còn hàng

980,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x600mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG010...
Còn hàng

1,000,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x700mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG011...
Còn hàng

1,400,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1200x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG012...
Còn hàng

1,500,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 1400x1400mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG013...
Còn hàng

2,350,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 2400x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG014...
Còn hàng

2,850,000 vnđ
Chân bàn nhân viên 3600x1200mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm NVTG015...
Còn hàng