Chân bàn họp

Cơ cấu lắp ráp chân bàn

1,050,000 vnđ
BHCN004 - Chân bàn họp 1600x800x750mm sắt 25x50 lắp ráp Ngày nay, bàn văn phòng được yêu cầu...
Còn hàng

1,100,000 vnđ
BHCN005 - Chân bàn họp 1800x900x750mm sắt 20x40 lắp ráp Ngày nay, bàn văn phòng được yêu cầu...
Còn hàng

1,430,000 vnđ
BHCN006 - Chân bàn họp 2000x1000x750mm sắt 20x40 lắp ráp Ngày nay, bàn văn phòng được yêu...
Còn hàng

1,150,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã hàng  BHCV003 Ngày nay,...
Còn hàng

1,150,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt vuông quỳ 40x40 lắp ráp - Mã hàng BHCV006 Ngày nay,...
Còn hàng

880,000 vnđ
Chân bàn họp 1600x800mm sắt vuông quỳ 40x40 lắp ráp - Mã hàng  BHCV004 Ngày nay,...
Còn hàng

930,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt vuông quỳ 40x40 lắp ráp - Mã hàng BHCV005 Ngày nay,...
Còn hàng

1,100,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt Oval lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  BHOV003 Ngày nay, bàn văn...
Còn hàng

1,150,000 vnđ
Chân bàn họp 1600x800mm sắt tam giác quỳ lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG004 Ngày...
Còn hàng

1,200,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt tam giác quỳ lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG005 Ngày nay,...
Còn hàng

1,350,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt tam giác quỳ lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG006 Ngày...
Còn hàng

1,120,000 vnđ
Chân bàn họp 1600x800mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG001 Ngày nay,...
Còn hàng

1,200,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG002 Ngày nay,...
Còn hàng

1,300,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt tam giác lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm BHTG003 Ngày...
Còn hàng

1,450,000 vnđ
Chân bàn họp 2000x1000mm sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  BHCN003 Ngày nay, bàn...
Còn hàng

1,200,000 vnđ
BHCC001- Chân bàn họp sắt Côn cho bàn 80x160cm Chân bàn nhân viên sắt côn  với...
Còn hàng

1,200,000 vnđ
BHCC002- Chân bàn họp sắt Côn cho bàn 90x180cm Chân bàn nhân viên sắt côn  với...
Còn hàng

1,100,000 vnđ
Chân bàn họp 1600x800x750mm sắt 25x50 lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm  BHCN001 Ngày nay, bàn...
Còn hàng

1,150,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt 25x50 lắp ráp ngám - Mã sản phẩm:  BHCN002 Ngày nay,...
Còn hàng

880,000 vnđ
Chân bàn họp sắt vuông cho bàn 80x160cm - Mã hàng  BHCV001 Ngày nay, bàn văn...
Còn hàng

930,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt vuông 40x40 lắp ráp - Mã hàng  BHCV002 Ngày nay,...
Còn hàng

880,000 vnđ
Chân bàn họp  1600x800cm sắt Oval - Mã hàng  BHOV001 Ngày nay, bàn văn phòng được...
Còn hàng

900,000 vnđ
Chân bàn họp 1800x900mm sắt Oval lắp ráp ngàm - Mã sản phẩm:  BHOV002 Ngày nay, bàn văn...
Còn hàng